Logowanie

 
Przywracanie hasła Rejestracja

Aktualności

MAJ22
Opolska Niezapominajka 2016

IX edycja konkursu "Opolskiej Niezapominajki" Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza IX edycję Konkursu „Opolskiej Niezapominajki 2016”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji pozarządowej województwa opolskiego w 2016 roku, a także promocja wzorców działalności prospołecznych.Laureat Tytułu „Opolska Niezapominajka 2016” wyłoniony zostanie w drodze konkursu, który adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego.Zgłoszeń podmiotów mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami zainteresowani. Do zgłoszeń należy dołączyć aktualny wypis z KRS.Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendację osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie lub powiecie, w którym siedzibę ma Organizacja oraz listy referencyjne od innych podmiotów.Szczegółowe kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin przyznawania Tytułu „Opolskie Niezapominajki” dla najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego, przyjęty Uchwałą Nr 5457/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 września 2014 r.Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 23 maja 2017 r. do dnia 12 czerwca 2017 r.(liczy się data stempla pocztowego) na adres:Pełnomocnik ds. Organizacji PozarządowychUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiegoul. Piastowska 14, 45-082 Opolez dopiskiem na kopercie: Konkurs „Opolskie Niezapominajki 2016”Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 54 16 593

MAJ17
Ruszyła III edycja programu grantowego Decydujesz, pomagamy

Szanowni Państwo! Ruszyła III edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”, w ramach którego w całej Polsce na ręce organizacji i społeczników trafi aż 130 grantów o łącznej wartości 650 000 zł na realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności. Z czego przyznanych będzie po kilkanaście w każdym województwie. Jeśli zechcieliby Państwo wesprzeć nas w dotarciu do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i lokalnych aktywistów z Państwa regionu, będziemy wdzięczni za przesłanie do zainteresowanych organizacji informacji o programie „Decydujesz, pomagamy”. Gotową treść takiej informacji przesyłamy jako załącznik do wiadomości. Bylibyśmy wdzięczni za poinformowanie lokalnych organizacji o tej inicjatywie. Zależy nam na tym, by informacja dotarła  do prężnych grup i organizacji społecznych, które działają na rzecz rozwoju Państwa regionu. Jeśli istnieje możliwość przesłania organizacjom informacji o programie, mogą Państwo skorzystać z wzoru maila, który również jest dołączony do tej wiadomości. O programie „Decydujesz, pomagamy” Celem programu jest wsparcie lokalnej społeczności w zmianie swojego najbliższego otoczenia na lepsze. Na potrzeby programu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z okręgów przyznany zostanie grant w wysokości 5 000 zł. Szerokie kryteria programu pozwalają na zgłaszanie różnorodnych przedsięwzięć: od renowacji przestrzeni miejskiej, przez warsztaty edukacyjne czy działania aktywizujące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, po wydarzenia specjalne oraz promocję zdrowego stylu życia. Ważne, by projekty były dedykowane lokalnej społeczności.  Kto może wziąć udział? Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz wszyscy aktywni obywatele, którzy mogą zgłosić się jako grupy nieformalne np. w ramach grup sąsiedzkich, kół naukowych, klubów osiedlowych czy kółek zainteresowań.  Co zrobić, żeby wziąć udział? Należy wypełnić formularz do 30.06.2017 r. na stronie www.tesco.pl/pomagamy.  Mechanizm programu lokalne  organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne, zgłaszają swoje projekty do 30.06.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie www.tesco.pl/pomagamy. (dostępny po procesie rejestracji), komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 125 mikroregionów, o tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu, które odbędzie się w październiku 2017 Więcej informacji na stronie www.tesco.pl/pomagamy oraz w Regulaminie programu https://pomagamy.tesco.pl/bundles/app/downloads/pl/terms-conditions.pdf


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  76  | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.