Logowanie

 
Przywracanie hasła Rejestracja

Aktualności

STY14
Szkolenia

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 2 stycznia 2019 r.  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia jest Spółdzielnia Socjalna „FADO”. Tym samym zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach, które będą prowadzone w obszarach:      audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,      audytów dostępności serwisów internetowych, aplikacji i dokumentów cyfrowych,      tworzenia transkrypcji tekstowej nagrań dźwiękowych oraz tworzenia napisów rozszerzonych (w tym „na żywo”) do nagrań i transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio-wideo),      tworzenia audiodeskrypcji,      przygotowywania i montażu materiałów w polskim języku migowym (PJM),      tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (Easy to Read and Understand, ETR). Szkolenia będą skierowane do co najmniej 96 osób z co najmniej 32 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru całego kraju, tj:      osób zaangażowanych na podstawie stosunku pracy,      osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych,      kadry zarządzającej organizacji. Wymagane jest aby osoby te:      były zgłoszone na szkolenie przez organizację pozarządową, w której są zatrudnione/zaangażowane,      przed dniem zgłoszenia na szkolenie nie zajmowały się tworzeniem audiodeskrypcji, transkrypcji, prowadzeniem audytów dostępności lub innymi działaniami służącymi zapewnieniu dostępności produktów i usług, objętymi tematyką tego szkolenia, i chciały zdobyć wiedzę i kompetencje w tym zakresie,      były zdolne do wykonywania działań, do których uzyskają kompetencje w wyniku szkolenia (zdolność ta rozumiana jest jako brak barier natury fizycznej, psychicznej, umysłowej, uniemożliwiających wykonywanie audytów dostępności lub innych działań służących zapewnieniu dostępności produktów i usług, objętych tematyką szkoleń).   Szczegółowe informacje na temat szkoleń możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Panem Konradem Galińskim – tel. 668-429-357, e-mail: szkolenia.ngo@spoldzielniafado.pl.  

STY08
Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów

Stowarzyszenie  Polskie Radio Obywatelskie PL-CB Radio zwraca się z ofertą udzielania bezpłatnej pomocy osobom w wieku senioralnym w doprowadzaniu do unieważnienia nieuczciwym umów, na których zawarcie zostali namówieni przez różnych naciągaczy.  


więcej »

Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.