Logowanie

 
Przywracanie hasła Rejestracja

Aktualności

PAŹ23
Zaproszenie

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE    PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNEJ I BUDOWA INFORMACJI MEDIALNEJ W OPARCIU O BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONĘ PRZYRODY DLA KOGO? Przedstawiciele administracji publicznej, rzecznicy prasowi, przedstawiciele lokalnych mediów. TERMIN: 13 listopada 2018r.  GODZINY: 9:00-15:000 MIEJSCE: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska ul. Horoszkiewicza 6, Opole, Budynek Błękitna Wstęga WARUNKI UDZIAŁU: ü  Udział w szkoleniu jest bezpłatny ü  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 8 listopada 2018 r. ü  Formularz należy nadesłać na adres: bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl ü  Formularz do pobrania również na stronie: www.aglomeracja-opolska.pl  ü  Decyduje kolejność zgłoszeń ü  Organizator zapewnia catering w trakcie szkolenia ü  Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia    Celem szkolenia jest: Budowanie informacji medialnych w oparciu o bioróżnorodność i ochronę przyrody; Przygotowanie uczestników do skutecznego organizowania programów konsultacyjnych; Poznanie metod zarządzania konsultacjami społecznymi; Poznanie zasad demokracji środowiskowej, tworzenie potencjału społecznego, przygotowanie programów, spotkań informacyjnych i konsultacyjnych oraz realizację badania opinii dot. tematów związanych z inwestycjami, ochroną przyrody                                     i bioróżnorodnością. Podstawowe zagadnienia: Przyczyny konfliktów środowiskowych; Rodzaje konsultacji społecznych; Psychologiczny mechanizm konfliktu; Programy informacyjno-konsultacyjne; Etapy konsultacji społecznych; Kryteria oceny wariantów; Zarządzanie programem informacyjno-konsultacyjnym; Rola partycypacji społecznej przy wykonywaniu publicznych terenów zieleni i inwestycji na terenach cennych przyrodniczo; Planowanie i przygotowanie projektów obywatelskich: identyfikacja celu, działania, od pomysłu do realizacji, jak skutecznie promować i wygrać, jak zaangażować innych Ćwiczenia z zakresu narzędzi konsultacji społecznych, komunikacji w sytuacjach trudnych oraz konfliktowych. narzędzia komunikacji społecznej, przeszkody w komunikacji, komunikacja w sytuacjach trudnych, techniki prowadzenia konsultacji społecznych, „trudni uczestnicy”, efektywna komunikacja (efektywne komunikowanie trudnego przekazu), „trudni uczestnicy”

PAŹ18
Nabór na członka komisji konkursowych - 2019 rok.

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego, Przedstawiciele Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego         uprzejmie informuję, iż na podstawie Uchwały Nr 6204/2018 z dnia 8 października 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego oraz Przedstawicieli Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego do zgłaszania do dwóch swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa w 2019 roku - szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu na stronie www.opolskie.pl (http://www.opolskie.pl/2018/10/ogloszenie-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-kandydatow-do-komisji-konkursowych-opiniuja/)                  Imienne zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 45-082 Opole z dopiskiem:  „Nabór do komisji konkursowych - 2019” w terminie do dnia 30 października 2018 r. Liczy się data wpływu do Urzędu.    


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  16  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.