Logowanie

 
Przywracanie hasła Rejestracja

Aktualności

KWI20
Nagroda Ostoi Pokoju im. Matki Ewy.

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy - kierowanej do organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością społeczną. Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz  zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych . W związku z powyższym, w imieniu samorządów województwa śląskiego, opolskiego, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gminy Bytom – stron, które ustanowiły „Nagrodę Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy, zachęcam do składania kandydatur osób i podmiotów, które swoim działaniem dają przykład całkowitego i bezinteresownego oddania drugiemu człowiekowi w szlachetnej i bezinteresownej działalności społecznej i charytatywnej.                 W tym roku Nagroda zostanie przyznana i wręczona po raz szósty. Ma na celu wyłonienie i uhonorowanie osób, podmiotów zajmujących się działalnością społeczną, charytatywną na terenie  województw śląskiego i  opolskiego oraz na rzecz mieszkańców tych województw. Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. Mogą ją otrzymać: -          osoby fizyczne; -          osoby prawne; -          podmioty wyznaniowe; -          jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych. Nominacje mogą nadsyłać: -          organizacje pozarządowe; -          organy administracji publicznej; -          podmioty gospodarcze; -          związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne; -          osoby fizyczne – grupy min. 15 osobowe.   Kandydatów do Nagrody można zgłaszać  osobiście w kancelarii UM w Bytomiu (przy ul. Parkowej  2 pok. 128 – parter lub przy ul. Smolenia 35 pok. 16 – parter), przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35; tel. 32  7798701 kk@um.bytom.pl) z tematem oznaczonym „Nagroda Ostoja Pokoju 2017”. Zgłoszenia przyjmowane są  na formularzu do dnia 15 maja 2017 r. Liczy się data wpływu do kancelarii UM (zgłoszenia osobiste, poczta elektroniczna), oraz data stempla pocztowego dla zgłoszeń wysyłanych tradycyjną drogą pocztową. W załączeniu przesyłam Państwu również  regulamin przyznawania Nagrody.   Wszelkie aktualne informacje w ww. zakresie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.  

KWI18
Podziękowania

Przygoda w „Chrobrym” Ciągnie jedno do drugiego bo jest taka życia stacja, by poznawać, wiedzieć więcej chcemy jej - to integracja.   Kiedy Zarząd i Marszałek (Opola) te otwiera możliwości wtedy Iza z swym zespołem dużą grupę w „Chrobrym” gości.   Zajęć dużo, czasu mało więc go Iza nam dozuje, aby złapać jak najwięcej każdy z nas to wie i czuje   Wyjedziemy, zabierzemy a wspomnienia będą z nami, że być może przyjdzie chwila i znów razem się spotkamy.   Dziękujemy, że marzenia mogą drogą co z Opola, tego chcemy i pragniemy z nimi przecież nasza wola.   Święta były blisko, przeszły lecz w pamięci pozostanie „Chrobry”, pokój, wyżywienie, no i niech to tak zostanie.   Praszka, 17.04.2017r.             Ewa i Piotr Zyburowie                                                PSRA „Nasza Szansa”


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |  65  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.