Logowanie

 
Przywracanie hasła Rejestracja

Aktualności

MAR21
Opolski Portal Edukacji Kulturowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy,  że wystartował Opolski Portal Edukacji Kulturowej www.edukoopolskie.pl, wdrożony w ramach projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016–2018” we współpracy z Województwem Opolskim. Zachęcamy do użytkowania portalu oraz rozpowszechniania informacji o nim, jako potencjalnego sposobu bezpłatnej promocji realizowanych przez Państwa wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych itp. Portal daje możliwość nie tylko samodzielnego zamieszczania przez Partnerów informacji o przedsięwzięciach, lecz co najistotniejsze stanowi łatwą dla odbiorcy wyszukiwarkę wydarzeń, w tym kulturalno-edukacyjnych, realizowanych na Opolszczyźnie. Poniżej link do filmiku promującego portal: http://www.youtube.com/watch?v=bFiTIffIoJw

MAR20
Informacje dot. konsultacji Planu gospodarki odpadami ...

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informacje dot. konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”, przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.): 1.       Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”, przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) 2.       Załącznika nr 1 do Sprawozdania. 3.       Uchwały Nr 19 z dnia 13 marca 2017 r. Rady działalności Pożytku Publicznego WO  - opinia projektu  uchwały SWO w sprawie wykonania WPGO


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |  70  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.