Logowanie

 
Przywracanie hasła Rejestracja

Aktualności

LIS17
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji celem uzupełnienia składu Rady. Ogłoszenie oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdą Państwo poniżej oraz na stronie http://bip.opolskie.pl/2017/11/ogloszenie-o-wyborach-uzupelniajacych-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-iii-kadencji-2015-2018/    Formularz zgłosz.na czł.RDPPWO - zał. nr 1 do uch.3931.2013 ze zm.z uch.nr 4141.2013    oświadczenie kandydata - zał. nr. 2 do uch.3931.2013      uch.3931.2013 - w spr.trybu powoł.czł. RDPPWO      uch.3931.2013 - zał.3 - karta do głosowania na kandyd.      uch.3932.2013 - w spr.org. i trybu dział.RDPPWO      uch.4141.2013 - w spr. zm.uch.3931.2013 w spr.trybu powoływ.czł. RDPPWO      uch.4142.2013 - w spr.zm.uch. 3932. 2013 - w spr.org. i trybu dział. RDPPWO  

LIS10
Elementarz: ABC Mediacji - do pobrania

Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Fundację Mediatio projektu pn. „Siłą jest dialog” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz w związku z powstałą w ramach projektu publikacją pn. „Elementarz: ABC Mediacji”, z wielką radością udostępniamy nieodpłatnie Państwu nasz elementarz w formie elektronicznej. Do bezpłatnego pobrania odnajdą Państwo pod tym linkiem: http://mediatio.org/elementarz-abc-mediacji-bezplatny-egzemplarz-do-pobrania/ Dodatkowo udostępniamy Państwu link do filmu pt. „Korzyści z mediacji”, który również powstał w ramach projektu pn. "Siłą jest dialog": https://youtu.be/o-AekXNYtmc Poniżej przesyłam również informacje o projekcie pn. „Siłą jest dialog” Projekt „Siłą jest dialog” to nowatorskie w skali Opolszczyzny przedsięwzięcie, propagujące alternatywne metody rozwiązywania sporów w postaci mediacji. Projekt ma na celu m.in.: rozpropagowanie na terenie województwa opolskiego wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, zwiększenie w województwie opolskim liczby wykwalifikowanych mediatorów, upowszechnienie rozwiązywania sporów w różnych dziedzinach życia społecznego na drodze dialogu społecznego. Szczegóły z realizacji: http://mediatio.org/o-nas/projekty-i-programy/projekt-sila-jest-dialog/


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  44  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.