Zaproszenie do udziału we wdrożeniach instrumentów współpracy finansowej JST z NGO.

28 lipca 2014

Informujemy, iż rozpoczęto nabór gmin i powiatów zainteresowanych wdrożeniami nowych mechanizmów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi. Samorządy, które wdrażać będą wybrane przez siebie instrumenty współpracy otrzymają pomoc doradczą w ich przygotowaniu i wdrożeniu, będą mogły także skorzystać z rekomendacji w zakresie stosowania tych instrumentów przygotowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rekrutacja na wdrożenia jest realizowana w dwóch turach: I tura do 31 lipca 2014, II tura zaplanowana jest na wrzesień.


Wdrożenia będą realizowane przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod nadzorem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”.

 

Szczegółowe informacje nt. zasad rekrutacji oraz wdrożeń znajdują się na stronie internetowej www.mechanizmywspolpracy.pl w zakładce Rekrutacja na wdrożenia.


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.