Zaproszenie do udziału w konkursach

21 lutego 2017

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych zaprasza Państwa do zapoznania się z dwoma ogólnopolskimi konkursami realizowanymi w formule: inkubator i dotacje, do których prowadzimy obecnie nabór. W konkursie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" (www.sieciwsparcia.p1) szukamy nowatorskich pomysłów dotyczących poprawy jakości życia zależnych osób starszych i ich rodzinnych opiekunów. Natomiast konkurs „Seniorzy w akcji" (www.seniorzywakcji.p1) skierowany jest do osób 60+, które w oparciu o swoje pasje, chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności.

Konkurs „Generator Innowacji. Sieci wsparcia" - nabór pomysłów trwa do 14 marca 2017. Konkurs jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Wesprzemy merytorycznie i finansowo (30 dotacji do 50 tys. zł) wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, które osobom starszym, wymagającym opieki, pozwolą żyć lepiej, a ich opiekunom rodzinnym dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach.

Do udziału w konkursie zapraszamy: projektantów, społeczników, pracowników pomocy społecznej, artystów, programistów, osoby w każdym wieku. Pomysły mogą zgłosić zarówno osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, firmy.

Konkurs „Seniorzy w akcji" - nabór pomysłów trwa do 20 marca 2017. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które w oparciu o swoje pasje (przy wsparciu lokalnej instytucji/ organizacji) chcą działać na rzecz swojej społeczności. Stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne. Ze środków konkursu przyznamy ok. 35 dotacji do 12 000 zł. na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz. otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. Mamy nadzieję, że wpłynie do nas wiele ciekawych pomysłów z Państwa województwa.

Chętnie skonsultujemy pomysły i odpowiemy na pytania dotyczące konkursów: „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" email: sieciwsparcia@e.org.pl, tel.: (22) 225 33 70 „Seniorzy w akcji" email: listy@seniorzywakcji.pl, tel.: (22) 396 55 16 lub (19


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.