Konkurs "Sensotwórcy - ludzie, dla których tworzenie ma sens - II edycja"

17 sierpnia 2014

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza osoby z niepełnosprawnością do uczestnictwa w konkursie autobiograficznym „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II edycja”. Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Prowadzisz aktywne działania w obszarze pracy twórczej, kulturalnej, społecznej bądź zawodowej? Podziel się swoimi doświadczeniami, opisz swoje przeżycia i weź udział w konkursie !.

 

Na autorów trzech najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody!

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma symboliczny podarunek.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali Regionalnej w grudniu 2014 roku.

Uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztatach z autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Dodatkowo z autorami najciekawszych prac zostaną przeprowadzone reportaże i wyemitowane przez Radio Opole.

 

Projekt jest finansowany w ramach zadania publicznego „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

CELE KONKURSU:

Ideą konkursu jest promowanie aktywności i pozytywnych postaw w życiu społecznym oraz zawodowym osób z niepełnosprawnością jako członków społeczności lokalnych.

Celem konkursu jest zachęcenie osób z niepełnosprawnością do opisania swoich przeżyć związanych z doświadczaniem niepełnosprawności i aktywnością własną, która nadała sens ich życiu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkująca teren województwa opolskiego.

Tematem pracy powinna być szeroko rozumiana aktywność (artystyczna, kulturalna, społeczna, zawodowa), która nadał sens życiu osobie z niepełnosprawnością.

 

Pracę konkursową (wraz z niezbędnymi załącznikami) należy przesłać z dopiskiem:

Konkurs autobiograficzny pt. „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II edycja”

drogą pocztową na adres:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole

lub drogą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl, w tytule prosimy wpisać dopisek „Konkurs”.

Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu (w załączeniu poniżej).

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prosimy o nadsyłanie prac konkursowych (wraz z niezbędnymi załącznikami) do dnia 06.10.2014 roku.

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Dorota Piechowicz-Witoń, d.piechowicz@ocwip.pl

Elżbieta Kucharska, e.lesiak@ocwip.pl

Tel. 77 466 21 39

 

PARTNER WSPIERAJĄCY:

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

 

PATRIONAT  MEDIALNY:

Nowa Trybuna Opolska

Radio Opole

Radio DOXA

TVP OPOLE

 

ORGANIZATOR:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, www.ocwip.pl

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy uczestnika/ uczestniczki konkursu

Oświadczenie uczestnika / uczestniczki konkursu


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.