Zaproszenie na II Opolskie Targi Ekonomii Społecznej

21 czerwca 2017

 II Opolskie Targi Ekonomii Społecznej

            Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w dniu 2 września 2017r.
w Głuchołazach organizuje II Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w zakresie realizacji projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

            Targi mają na celu przybliżenie społeczeństwu, czym jest ekonomia społeczna oraz jakie podmioty ekonomii społecznej funkcjonują na terenie Opolszczyzny. Są również dla Państwa niepowtarzalną okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami oraz przedstawienia szerszemu gronu odbiorców produktów i usług ze swojej oferty. Prezentacja na ww. wydarzeniu pozwoli Państwu także zaznaczyć obecność podmiotów ekonomii społecznej na rynku oraz zwiększyć świadomość konsumentów na  temat ich produktów i usług. Udział w II OTES dla wystawców i odwiedzających jest całkowicie bezpłatny.

            W związku z powyższym pragniemy, aby wspólnie z nami współtworzyli Państwo to wydarzenie i tym samym serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w Targach. Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres e-mail: es@rops-opole.pl do dnia 14 lipca 201


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.