Konferencja "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, szczególnym wyzwaniem XXI wieku"

14 listopada 2018

W imieniu Wicemarszałka Województwa Opolskiego Roman Kolka, uprzejmie informujemy iż Samorząd Województwa Opolskiego organizuje  w dniu 23 listopada 2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu ul. Piastowska 14. Sala Orła Białego na Ostrówku r., konferencję dotyczącą zdrowia psychicznego pn. "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, szczególnym wyzwaniem XXI wieku"

Konferencja poświęcona jest przede wszystkim problemom zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,  dlatego też zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające w tej sferze jak również osoby prywatne zainteresowane powyższą problematyką do wzięcia udziału w Konferencji. Konferencja jest bezpłatna.  Prelekcje wygłoszą znakomici specjaliści w dziedzinie psychiatrii z Warszawy.


Szczegółowe  informacje i program konferencji poniżej:

 

W programie konferencji :

9.00- 9.30 – Rejestracja uczestników

9.30-10.00– Uroczyste otwarcie konferencji, podsumowanie projektu „Psychoaktywni nasze zdrowie psychiczne-cd”- Mirosława Olszewska.

Psycholog, trener interpersonalny II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany interwent kryzysowy PTP. Autorka i realizatorka wielu projektów psychologicznych, w tym dotyczących zdrowia psychicznego.

10.00-11.15 – Czy obecna kultura to tylko przepaść międzypokoleniowa, czy coś więcej? Jak pornografia zmienia wzorce myślenia i zachowań młodzieży - Bogdan Stelmach, Wioletta Konopa-Stelmach

Bogdan Stelmach, lekarz specjalista seksuolog od lat badający zjawisko pornografii. Jest autorem terminu „zakażenie pornografią” dzisiaj powszechnie używanego w kontekście tego zjawiska. Wioletta Konopa-Stelmach, psycholog kliniczny i zdrowia, pedagog, specjalista edukacji seksualnej. Prowadzą Mazowieckie Centrum Psychoterapii, gdzie zajmują się terapią m.in. osób dotkniętych uzależnieniem od pornografii.

11.15-11.30  – Przerwa kawowa

11.30-13.15 – Zaburzenia zachowania dzieci młodzieży. Między normą a patologią -
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk.

Neurolog, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od 2002 roku kieruje Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM. W 1996 stworzył pierwszą specjalistyczna poradnię zajmująca się dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, kilku książek dla rodziców i nauczycieli, licznych rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych.

W przerwie wykładu występ Teatru „W drodze”

13.15-13.30 - Regionalny program ochrony zdrowia psychicznego a dysfunkcje systemu -Jacek Ruszczewski.

Koordynator opracowania I i II edycji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zastępca przewodniczącego zespołu opracowującego nowy Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

13.30-14.00 – Dyskusja, zakończenie konferencji

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 21.11.2018 r. na adres sek. Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO   e-mail dzd@opolskie.pl   lub tel. 77-4482-161.

 

Konferencja jest elementem podsumowującym realizację programu „Psychoaktywni nasze zdrowie psychiczne–cd”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Opolskiego.

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.