Seminarium pt. Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji

31 stycznia 2019

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. ”Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu (ul. Koraszewskiego 7-9).


Seminarium jest organizowane w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Organizatorem seminarium jest Partnerstwo realizujące projekt.

Seminarium jest adresowane do przedstawicieli Instytucji rynku Pracy (IrP), w tym: Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, Agencji Zatrudnienia i Instytucji Szkoleniowych, Instytucji Dialogu Społecznego, przedstawicieli stowarzyszeń branżowych, organizacji pracodawców i organizacji związkowych oraz Instytucji Partnerstwa Lokalnego. Jego celem jest prezentacja produktów projektu INFOdoradca+ oraz przeprowadzenie debaty o możliwościach wykorzystania opisów informacji o zawodach w Instytucjach Rynku Pracy (IRP) oraz przez innych interesariuszy.

W załączeniu przesyłamy program seminarium oraz informacje organizacyjne.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia udziału – na stronie www.ciop.pl/infodoradca-opolskie

-- 
Pozdrawiam,
 
Agnieszka Szczygielska
Z-ca kierownika Ośrodka Promocji i Wdrażania CIOP-PIB
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl
tel. 0-22 623 36 86
 
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. 0-22 623 36 98, fax: 0-22 623 36 95
www.ciop.pl


 

« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.