Konkurs Zarządu Województwa Opolskiego Partnerstwo bez granic

24 stycznia 2020

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs „Partnerstwo bez granic". Jego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez samorządy lokalne oraz instytucje i organizacje pozarządowe we współpracy z partnerami zagranicznymi na obszarze Województwa Opolskiego w 2019 roku.

 

Do Konkursu „Partnerstwo bez granic" zgłaszać można inicjatywy realizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi od 1.01.2019 – do 31.12.2019 r. Kapituła Konkursu oceniać będzie inicjatywy realizowane w trzech kategoriach realizujących je podmiotów:

1.       samorządy lokalne Województwa Opolskiego

2.       instytucje publiczne (np. uczelnie wyższe, szkoły, biblioteki, szpitale, instytucje wspierania biznesu)

3.       organizacje  pozarządowe działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne organizacje, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez Granic” otrzymają inicjatywy wyróżniające się spośród innych innowacyjnym charakterem, angażujące wielu partnerów zagranicznych i krajowych, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, a także takie, które mają możliwość kontynuacji w kolejnych edycjach.

Szczegółowe kryteria oceny inicjatyw określa regulamin Konkursu, znajdujący się na stronie www.opolskie.pl. Zwycięskie inicjatywy zostaną nagrodzone finansowo. Urząd Marszałkowski zapewnia także promocję nagrodzonych inicjatyw w kraju i za granicą .

Limk do REGULAMINU i ZGŁOSZENIA


Wnioski do udziału w konkursie składać można do dnia 28.02.2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO, ul. Żeromskiego 3, V piętro, tel. (77) 44 29 342, (77), (77) 44 29 340.

 

Pozdrawiam,

 

Iwona Sękowska

 

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 

Department of Foreign Relations and Promotion of the Region

Marshal’s Office of the Opolskie Voivodeship

 

ul. Żeromskiego 3, Opole

tel.: (+48) 774429342


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.