Zapraszamy na konferencje pn. Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego

26 lutego 2015

10 marca 2015 r. o godz. 11.00 w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się konferencja pn. „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego”.

Konferencja organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w związku z kończącą się realizacją projektu pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt prowadzony był w partnerstwie z trzema organizacjami pozarządowymi z Opolszczyzny tj.: Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

 

Jednym z filarów projektu było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego i NGO poprzez:

  *   wypracowanie standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych;

  *   wypracowanie modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych;

  *   wypracowanie modelu tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych;

  *   opracowanie standardu Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz samorządów terytorialnych. Szczegółowy program konferencji w załączeniu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

W załączeniu znajdą Państwo program konferencji.

Program

 

Uprzejmie prosimyo potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 6 marca br. do Pani Sylwii Baran na adres s.baran@opolskie.pl  bądź pod nr telefonu 77/54 16 486, 77 54 16 417.

 


« wsteczProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.