Aktualności

LUT22
Spotkanie informacyjne - konkurs dla Gminy Kluczbork

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w dniu 2 marca (czwartek) o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, II piętro, sala 213 (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową) odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach konkursu do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 (wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Kluczbork na lata 2016-2023). Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie w ramach ww. konkursu (m.in. warunki szczegółowe, kryteria wyboru, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania odbędą się konsultacje indywidualne. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników PIFE. Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się pod tym adresem: http://rpo.opolskie.pl/?p=21263 Zapisy na spotkanie prowadzone są za pośrednictwem formularza elektronicznego, do którego link znajduje się w ogłoszeniu o spotkaniu, w zwiazku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2017 r) W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl.

LUT21
Zaproszenie do udziału w konkursach

Szanowni Państwo, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych zaprasza Państwa do zapoznania się z dwoma ogólnopolskimi konkursami realizowanymi w formule: inkubator i dotacje, do których prowadzimy obecnie nabór. W konkursie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" (www.sieciwsparcia.p1) szukamy nowatorskich pomysłów dotyczących poprawy jakości życia zależnych osób starszych i ich rodzinnych opiekunów. Natomiast konkurs „Seniorzy w akcji" (www.seniorzywakcji.p1) skierowany jest do osób 60+, które w oparciu o swoje pasje, chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności. Konkurs „Generator Innowacji. Sieci wsparcia" - nabór pomysłów trwa do 14 marca 2017. Konkurs jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Wesprzemy merytorycznie i finansowo (30 dotacji do 50 tys. zł) wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, które osobom starszym, wymagającym opieki, pozwolą żyć lepiej, a ich opiekunom rodzinnym dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach. Do udziału w konkursie zapraszamy: projektantów, społeczników, pracowników pomocy społecznej, artystów, programistów, osoby w każdym wieku. Pomysły mogą zgłosić zarówno osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, firmy. Konkurs „Seniorzy w akcji" - nabór pomysłów trwa do 20 marca 2017. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które w oparciu o swoje pasje (przy wsparciu lokalnej instytucji/ organizacji) chcą działać na rzecz swojej społeczności. Stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne. Ze środków konkursu przyznamy ok. 35 dotacji do 12 000 zł. na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz. otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. Mamy nadzieję, że wpłynie do nas wiele ciekawych pomysłów z Państwa województwa. Chętnie skonsultujemy pomysły i odpowiemy na pytania dotyczące konkursów: „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" email: sieciwsparcia@e.org.pl, tel.: (22) 225 33 70 „Seniorzy w akcji" email: listy@seniorzywakcji.pl, tel.: (22) 396 55 16 lub (19


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |  105  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.