Aktualności

WRZ25
Nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w OKO

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego, Przedstawiciele Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego         uprzejmie informuję, iż na podstawie Uchwały Nr 4381/2017 z dnia 19 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego oraz Przedstawicieli Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego do zgłaszania do dwóch swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa w 2018 roku - szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu na stronie www.opolskie.pl                  Imienne zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 45-082 Opole z dopiskiem:  „Nabór do komisji konkursowych - 2018” w terminie do dnia 30 października 2017 r. Liczy się data wpływu do Urzędu.

WRZ20
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego oraz Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego         Uchwałą nr 4380/2017 z dnia 19 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) (projekt Programu do konsultacji w załączeniu).         Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 21 września 2017 r. do dnia 12 października 2017 r. w formie przyjmowania pisemnych uwag i wniosków przesyłanych na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.podobinska@opolskie.pl lub dostarczane osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, na formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu) - szczegółowe informacje dotyczące konsultacji można znaleźć w ww. uchwale Zarządu Województwa .   Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!!!!  Czekamy na Państwa uwagi i propozycje zmian do Programu!!!! 


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |  80  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.