Aktualności

PAŹ24
Nabór kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji. Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów  na członków Rady IV kadencji, w ramach prowadzonych rodzajów działalności pożytku publicznego wpisujących się w sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust. 1 ww.ustawy. Imienne zgłoszenia kandydata dokonuje się na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym na członka Rady”, który należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do 01 listopada 2018 r.  na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 Opole, ul. Piastowska 14,  Kancelaria Ogólna pok. 3 (Ostrówek) z dopiskiem: „Zgłoszenie - RDPPWO IV kadencja”  

PAŹ23
Zaproszenie

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE    PROWADZENIE KAMPANII SPOŁECZNEJ I BUDOWA INFORMACJI MEDIALNEJ W OPARCIU O BIORÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONĘ PRZYRODY DLA KOGO? Przedstawiciele administracji publicznej, rzecznicy prasowi, przedstawiciele lokalnych mediów. TERMIN: 13 listopada 2018r.  GODZINY: 9:00-15:000 MIEJSCE: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska ul. Horoszkiewicza 6, Opole, Budynek Błękitna Wstęga WARUNKI UDZIAŁU: ü  Udział w szkoleniu jest bezpłatny ü  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 8 listopada 2018 r. ü  Formularz należy nadesłać na adres: bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl ü  Formularz do pobrania również na stronie: www.aglomeracja-opolska.pl  ü  Decyduje kolejność zgłoszeń ü  Organizator zapewnia catering w trakcie szkolenia ü  Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia    Celem szkolenia jest: Budowanie informacji medialnych w oparciu o bioróżnorodność i ochronę przyrody; Przygotowanie uczestników do skutecznego organizowania programów konsultacyjnych; Poznanie metod zarządzania konsultacjami społecznymi; Poznanie zasad demokracji środowiskowej, tworzenie potencjału społecznego, przygotowanie programów, spotkań informacyjnych i konsultacyjnych oraz realizację badania opinii dot. tematów związanych z inwestycjami, ochroną przyrody                                     i bioróżnorodnością. Podstawowe zagadnienia: Przyczyny konfliktów środowiskowych; Rodzaje konsultacji społecznych; Psychologiczny mechanizm konfliktu; Programy informacyjno-konsultacyjne; Etapy konsultacji społecznych; Kryteria oceny wariantów; Zarządzanie programem informacyjno-konsultacyjnym; Rola partycypacji społecznej przy wykonywaniu publicznych terenów zieleni i inwestycji na terenach cennych przyrodniczo; Planowanie i przygotowanie projektów obywatelskich: identyfikacja celu, działania, od pomysłu do realizacji, jak skutecznie promować i wygrać, jak zaangażować innych Ćwiczenia z zakresu narzędzi konsultacji społecznych, komunikacji w sytuacjach trudnych oraz konfliktowych. narzędzia komunikacji społecznej, przeszkody w komunikacji, komunikacja w sytuacjach trudnych, techniki prowadzenia konsultacji społecznych, „trudni uczestnicy”, efektywna komunikacja (efektywne komunikowanie trudnego przekazu), „trudni uczestnicy”


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  45  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.