Aktualności

PAŹ31
Zaproszenie na bal niepodległościowy

PAŹ31
Zaproszenie na szkolenie Akademia Streetworkingu

Szanowny Panie/Pani Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie projekt szkoleniowy “AKADEMIA STREETWORKINGU”. Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny , którzy już prowadzą działania na rzecz osób bezdomnych lub chcą się specjalizować w obszarze streetworkingu z osobami bezdomnymi. W SZKOLENIU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ RÓWNIEŻ PRACOWNICY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych - pomocy społecznej - zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu.  Streetworking jest formą pracy socjalnej, która powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników. Stanowi pierwszy element kompleksowego systemu pomocy osobom bezdomnym i daje największe szanse na integrację społeczną i zawodową. Wykorzystanie przez kluczowych pracowników instytucji pomocy integracji społecznej tej metody w pracy z bezdomnymi pozwoli na zwiększenie działań pomocowych dzięki dotarciu do osób wcześniej nie obiętych wsparciem pozostających w bezdomności ulicznej Szkolenie składa się z 4 dni szkoleniowych w systemie zjazdowym 2x w miesiącu po2 dni Łączna liczba godzin dydaktycznych  przeznaczonych na realizację 4-dniowego szkolenia wynosi 32 godzin. Szkolenie oprócz podstaw teoretycznych posiada komponent praktyczny wyjścia w teren gdzie uczestnicy będą mogli zweryfikować zdobytą wiedzę Zagadnienia na szkoleniu to:   1. Bezdomność i wykluczenie społeczne 2. System pomocy osobom bezdomnym 3. Metodyka pracy metodą streetworkingu 4. Komunikacja w pracy streetworkera 5. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami 6. Zachowania bezpieczne (zajęcia w terenie 7. Praktyczne aspekty pracy metodą streetworking 8. Podstawy etyczne  Szkolenia będą odbywać się w systemie zjazdowym 2 x w miesiącu po dwa dni: wtorek i środę. Osoby spoza miejsca szkolenia (od 50 km) będą zapewniony nocleg i zwrócone koszty dojazdu podróży komunikacją publiczną w wysokości 40 zł na każdy zjazd. Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu pracy z osobami bezdomnymi, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują certyfikaty. Termin szkolenia we Wrocławiu : 6-7.11.2018 i 20-21.11.2018 Wrocław Miejsce szkolenia:  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu Państwa Pracownika należy pobrać formularz rekrutacyjny http://www.bratalbert.org/files/brat_albert/pdf/AS%20formularz%20rekrut.pdf i przesłać na adres: iwanow@neww.org.pl lub wypełnić formularz on line https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEW809Dp_zR1hijyyEr4l1pO1F7lutPaPP4jR3F4hNQWLGyQ/viewform Regulamin   rekrutacji uczestników: http://www.bratalbert.org/files/brat_albert/pdf/AS%20regulamin%20rekrutacji.pdf Liczba miejsc ograniczona ! Serdecznie Zapraszamy. Na zgłoszenia czekamy do 31 października, w dniu 02 listopada zostanie podana informacja o osobach zakwalifikowanych na szkolenia. Więcej informacji : Krzysztof Iwanow Tel: 511 533 348


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  44  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.