Aktualności

SIE10
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE W KATEGORII MASTERS - SENIOR

Opolski Związek Lekkiej Atletyki, LUKS „PODIUM” Kup oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy wsparciu Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego zapraszają do udziału w MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE W KATEGORII MASTERS - SENIOR


więcej »
SIE02
Społecznik Roku 2017 - czekamy na zgłoszenia

SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2017 – MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW   Marszałek Województwa Opolskiego  już po raz kolejny serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów na społecznika roku. Właśnie ogłoszony został konkurs, którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych. „Społecznik Roku” musi być pełnoletnim mieszkańcem województwa opolskiego, który działa nieodpłatnie na rzecz innych osób oraz swojego otoczenia, działa od lat z dużym zaangażowaniem na rzecz zmian, na których zyskuje środowisko lokalne i walczy skutecznie z problemami społecznymi, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych. Kandydatów do zaszczytnego tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2017” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób). Zgłoszeni kandydaci będą oceniani przez Kapitułę, wg następujących kryteriów: – czas i zasięg działania (min. 5 lat działalności społecznej na terenie województwa opolskiego), – praca społeczna bez wynagrodzenia, – zaangażowanie oraz skuteczność działania, – współpraca i angażowanie innych ludzi, – wartość postawy jako wzoru do naśladowania. Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są poniżej Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, z dopiskiem na kopercie Konkurs Społecznik  Roku Województwa Opolskiego 2017” do dnia 20 sierpnia 2018 r. – o zachowaniu terminu decyduje data nadania. Zgłoszenia wraz   z załącznikami, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Uwaga! Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydatki/kandydata do Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych kandydatki/kandydata.   SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2017 – można zgłaszać kandydatów Ogłoszenie Konkursu Społecznik Roku   SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2017 – można zgłaszać kandydatów Regulamin Konkursu   SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2017 – można zgłaszać kandydatów Formularz zgłoszeniowy   SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2017 – można zgłaszać kandydatów Wzór oświadczenia kandydata na przetwarzanie danych osobowych


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  51  | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.