Aktualności

SIE19
Ogłoszenie konkursu w ramach działania 2.16 PO WER

Szanowni Państwo, informujemy, iż Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - ogłosiła konkurs pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa (nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16). W ramach konkursu dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty mające na celu podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni. Projekty mogą być również realizowane w partnerstwie. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.efs.kprm.gov.pl , a także www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz https://sowa.efs.gov.pl

LIP21
100 tys. zł od Kulczyk Foundation na inwestycje służące otoczeniu

Szanowni Państwo, Informujemy o kolejnej edycji Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Nowością jest to, że grantodawca skupia się w tej edycji wyłącznie na promowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych. Kwota przeznaczona na konkurs to 100 tys. zł., na inwestycje służące otoczeniu. II edycja, która potrwa do godz. 23:59 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji wspierane będą projekty infrastrukturalne. W tegorocznej drugiej edycji na ten cel Kulczyk Foundation przeznaczy łącznie kwotę 100 tys. zł. Na pojedynczy projekt wywalczyć można kwotę maksymalnie 25 tys. zł, zatem będzie nie mniej niż 4 zwycięzców! – Bardzo gorąco zapraszamy na stronę internetową, znaleźć tam można wyjaśnienie dlaczego  tak duże znaczenie ma infrastruktura. Liczymy na to, że wnioskodawcy przedstawią nam naprawdę ciekawe projekty trwałych przeobrażeń otaczającej rzeczywistości i te przeobrażenia będą katalizatorem zmiany społecznej. W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Zwycięzców poznamy do 15 lutego 2017 r. Co trzeba zrobić by przybliżyć się do zwycięstwa? Przeczytać uważnie, dlaczego zależy nam na INFRASTRUKTURZE: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63314/granty.pdf Przeczytać dokładnie REGULAMIN: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63134/regulamin-konkursu-grantowego_2016.pdf Zapoznać się z FORMULARZEM APLIKCYJNYM i wypełnić go: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63338/kf_formularz-final.doc Przesłać wniosek zgodnie z regulaminem. Wszystko co trzeba wiedzieć o konkursie dostępne jest na stronie http://www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „wsparcie”.


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |  127  | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.