Aktualności

PAŹ10
I Festiwal Bioróżnorodności

    22 października 2019 r. w Hotelu DeSilva Premium w Opolu o godz. 14.00 odbywa się I Festiwal Bioróżnorodności, a w ramach niego ciekawe wykłady i prelekcje oraz degustacja potraw i produktów ekologicznych, zdrowej żywności, potraw tradycyjnej kuchni regionalnej.


więcej »
PAŹ08
Program wsparcia młodych niepełnosprawnych

-Program wsparcia młodych niepełnosprawnych Obszar: województwo opolskie Cel projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, w wieku 15 - 29 lat z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo z obszaru woj. Opolskiego. Projekt zakłada wsparcie doradcze, motywacyjno-zawodowe, pośrednictwo pracy, aktywizację zawodową, szkolenia zawodowe oraz staż. Do kogo jest skierowany? · Osoby z niepełnosprawnością (niezależnie od stopnia) · Bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy · Zamieszkujące województwo opolskie · W wieku 15 – 29 lat · Nieuczące się stacjonarnie Formy wsparcia Indywidualny plan działania (indywidualne doradztwo zawodowe) · Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, prowadzącym pośrednictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej · Rozeznanie w kwestii podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych · identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od pracy · Indywidualna ocena zawodowa, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. · ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji UP ( zainteresowania, predyspozycje, sytuacja zdrowotna i społeczno-ekonomiczna), analiza możliwości, wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Centrum Aktywizacji i Job coachingu 1. Warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwana pracy Uczestnicy projektu nabędą lub poszerzą elementarne kompetencje osobiste (zajęcia samopoznania, komunikacja interpersonalna w pracy, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie czasem) oraz dowiedzą się jak w jaki sposób tworzyć dokumenty aplikacyjne, odbyć rozmowę kwalifikacyjną oraz samodzielnie poszukiwać pracy. Warsztaty obejmują również tematykę rynku pracy, zadaniowego czasu pracy, prawa pracy i organizacji pracy 2. Job Coaching - indywidualne spotkania z Job Coachem mające na celu utrwalenie i wzmocnienie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie uprzednio przeprowadzonych form wsparcia, a dodatkowo podniesienia poziomu samooceny i pozytywnego nastawienie do działania. Wsparcie w dotychczas napotkanych trudnościach. Szkolenie zawodowe i usługi pośrednictwa pracy 1. Szkolenie zawodowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych poświadczonych certyfikatem w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie Opolskim i związanych z branżami strategicznymi dla opolskiego rynku pracy. Szkolenia zawodowe prowadzone przez wykwalifikowane instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Za odbycie szkolenia, uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 826,00 zł 2. Pośrednictwo Pracy Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci 3 godzin spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy, mającego na celu skojarzenie uczestnika z konkretnym pracodawcą, określenie profilu zawodowego, analizę rynku pracy pod kątem konkretnego uczestnika i przegląd aktualnych ofert pracy, udzielanie informacji o nowych, aktualnych miejscach pracy i możliwości jej podjęcia, inicjowanie kontaktu z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych dostosowanych do konkretnej oferty zatrudnienia, realizację indywidualnych planów wsparcia uwzględniających poprawę wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Staż zawodowy Staż zawodowy zagwarantowany maksymalnie 5-cio miesięczny staż zawodowy realizowany zgodnie z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Za każdy miesiąc odbytego stażu przysługuje stypendium w wysokości 1033,00 zł Realizując projekt staramy się obierać ścieżkę jak najbardziej spersonalizowaną pod potrzeby i możliwości beneficjentów. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, chętnie odpowiemy.   KONTAKT : MARTYNA RANGNOe-mail: martyna.rangno@fundacja-spoleczna.pl lub opolskie@grupaprofesja.comtelefon : 733 – 632 – 444


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  24  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.