Aktualności

STY18
Ostatni dzień głosowania na kandydatów na członków RDPPWO III kadencji w wyborach uzupełniajacych

Szanowni Państwo, dzisiaj ostatni dzień głosowania na  kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji w wyborach uzupełniających. Zapraszamy do głosowania.


więcej »
STY12
Projekt Własny biznes lepsza przyszłość

Szanowni Państwo,             Stowarzyszenie MKS „Suples” w Krapkowicach jest realizatorem projektu „Własny biznes lepsza przyszłość !” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.      Celem projektu jest aktywizacja 120 Uczestników Projektu w celu zwiększenia aktywności zawodowej grup defaworyzowanych poprzez zwiększenie liczby prowadzących własną działalność gospodarczą, spośród mieszkańców woj. opolskiego, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz szkolno-doradczego. Projekt jest skierowany do osób pozostających bez pracy (w tym: bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, a głównie do osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekt jest realizowany w okresie od XI.2017-VI.2019 roku.  Projekt Własny biznes lepsza przyszłość !”skierowany jest do osób, które : - zamieszkują teren woj. Opolskiego a przede wszystkim z gmin Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Domaszowice, Wołczyn, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Lubsza, Branice, - ukończyły 30 rok życia, - posiadają status bezrobotnego, - są zagrożone wykluczeniem społecznym,             - posiadają niskie kwalifikację zawodowe, - chcą założyć własną działalność gospodarczą.   W ramach projektu ”Własny biznes lepsza przyszłość !” oferujemy: - wsparcie szkoleniowe, które umożliwi uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, - bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 24 tys. zł, - bezzwrotne wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do 1000 zł przez okres                  od 6 – 12 miesięcy, - wsparcie doradcze przez cały okres trwania projektu. Projekt pozwoli na uzyskanie nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym.  Projekt trwa 20 miesięcy i udział w nim jest całkowicie bezpłatny !  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozesłanie informacji o Projekcie wraz z plakatem, jak również informowanie swoich beneficjentów o realizowanym projekcie. Wyrażamy chęć, przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla osób potencjalnie zainteresowanych projektem. Rekrutacja do projektu Własny biznes lepsza przyszłość !” potrwa do 31 maja 2017 roku.                                                                                               Z wyrazami szacunku                                                                                                    Patrycja Wedler


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |  68  | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.