Aktualności

KWI30
Spotkanie informacyjne o programie Europa dla obywateli - Częstochowa - 14 maja 2019 r.

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" organizuje dla przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 14 maja 2019 roku w Częstochowie.


więcej »
KWI26
Konsultacje - Programu ochrony środowiska przed hasłem dla województwa opolskiego

Ogłoszenie dotyczące konsultacji aktu prawa miejscowego: projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”             Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom z terenu województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”.             Termin przeprowadzenia konsultacji: zgodnie z trybem podstawowym. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom mogą zgłaszać uwagi do ww. projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, za pośrednictwem serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych (www.ngo.opolskie.pl), poczty elektronicznej dos@opolskie.pl lub listownie na adres 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 albo osobiście w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: 45-867 Opole, ul. Hallera 9. Dokument podlegający konsultacjom: projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” wraz z przedmiotowym Programem.             Konsultacje rozpoczyna się w dniu 30 kwietnia 2019 r. na podstawie uchwały nr 700/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 kwietna 2019 r.   Załączniki: 1. Uchwała nr 700/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. 2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego ws. Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z załącznikiem


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  32  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.