Aktualności

MAJ17
Ruszyła III edycja programu grantowego Decydujesz, pomagamy

Szanowni Państwo! Ruszyła III edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”, w ramach którego w całej Polsce na ręce organizacji i społeczników trafi aż 130 grantów o łącznej wartości 650 000 zł na realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności. Z czego przyznanych będzie po kilkanaście w każdym województwie. Jeśli zechcieliby Państwo wesprzeć nas w dotarciu do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i lokalnych aktywistów z Państwa regionu, będziemy wdzięczni za przesłanie do zainteresowanych organizacji informacji o programie „Decydujesz, pomagamy”. Gotową treść takiej informacji przesyłamy jako załącznik do wiadomości. Bylibyśmy wdzięczni za poinformowanie lokalnych organizacji o tej inicjatywie. Zależy nam na tym, by informacja dotarła  do prężnych grup i organizacji społecznych, które działają na rzecz rozwoju Państwa regionu. Jeśli istnieje możliwość przesłania organizacjom informacji o programie, mogą Państwo skorzystać z wzoru maila, który również jest dołączony do tej wiadomości. O programie „Decydujesz, pomagamy” Celem programu jest wsparcie lokalnej społeczności w zmianie swojego najbliższego otoczenia na lepsze. Na potrzeby programu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z okręgów przyznany zostanie grant w wysokości 5 000 zł. Szerokie kryteria programu pozwalają na zgłaszanie różnorodnych przedsięwzięć: od renowacji przestrzeni miejskiej, przez warsztaty edukacyjne czy działania aktywizujące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, po wydarzenia specjalne oraz promocję zdrowego stylu życia. Ważne, by projekty były dedykowane lokalnej społeczności.  Kto może wziąć udział? Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz wszyscy aktywni obywatele, którzy mogą zgłosić się jako grupy nieformalne np. w ramach grup sąsiedzkich, kół naukowych, klubów osiedlowych czy kółek zainteresowań.  Co zrobić, żeby wziąć udział? Należy wypełnić formularz do 30.06.2017 r. na stronie www.tesco.pl/pomagamy.  Mechanizm programu lokalne  organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne, zgłaszają swoje projekty do 30.06.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie www.tesco.pl/pomagamy. (dostępny po procesie rejestracji), komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 125 mikroregionów, o tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu, które odbędzie się w październiku 2017 Więcej informacji na stronie www.tesco.pl/pomagamy oraz w Regulaminie programu https://pomagamy.tesco.pl/bundles/app/downloads/pl/terms-conditions.pdf

MAJ10
Zaproszenie do udziału w konferencji Równać Szanse

Szanowni Państwo, Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia jako Partner Regionalny Regionalnego Konkursu Grantowego programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w regionie południowo – zachodnim  serdecznie zaprasza do udziału w 1 Opolskiej Konferencji Równać Szanse, która jest zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, a celem jej jest promocja programu, jego założeń, filozofii działania, prowadzonych konkursów i organizacji w nim uczestniczących. Więcej o programie na stronie www.rownacszanse.pl Konferencja odbędzie się 17 maja 2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu w sali Orła Białego przy ulicy Piastowskiej 14. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie 1 Opolskiej Konferencji Równać Szanse: rs-konferencja.opole.pl lub na stronie Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia: http://www.tak.opole.pl/index.php/towarzystwo/. Zapraszamy serdecznie do wypełnienia formularza rejestracyjnego, który dostępny jest na stronie konferencji : rs-konferencja.opole.pl W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: rsz@gmail.com lub telefonicznie: 608511550 lub 602029994  


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |  92  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.