Aktualności

PAŹ17
"Europa dla obywateli" zaproszenie na spotkanie informacyjne w Opolu

Szanowni Państwo Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 26 października br. w Opolu. Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych celów, priorytetów i zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym UE "Europa dla obywateli".Program "Europa dla obywateli" przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej. W ramach programu "Europa dla obywateli" można zrealizować projekt w obszarach: 1. Pamięć Europejska 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie 2.1. Partnerstwo miast 2.2. Sieci miast 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie polskiego Punktu Kontaktowego programu: europadlaobywateli.pl; oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zarządzającej programem: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en Podczas spotkania informacyjnego będzie można dowiedzieć się m.in.: - o zasadach programu "Europa dla obywateli" - na jakie działania społeczne, edukacyjne i kulturalne można otrzymać dofinansowanie, - na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu i pisaniu wniosku, - o dobrych praktykach w projektach, które otrzymały dofinansowanie, - o sposobach pozyskiwania partnerów do projektów. "Europa dla obywateli" to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.Spotkanie jest otwarte i bezpłatne; aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej, znajdujący się pod linkiem: https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-26-pazdziernika-2017-opole/ Spotkanie odbędzie się: 26 października 2017r. Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu, w godzinach 9.30-13.30. Serdecznie zapraszamy na spotkanie! Zespół Punktu Kontaktowego programu "Europa dla obywateli"  

PAŹ10
Zaproszenie na Seminarium

Szanowni Państwo, W dniach 25 – 27 października 2017 r.  na Zamku w Kamieniu Śląskim (ul. Parkowa 1a) odbędzie się Seminarium Śląskie pt. „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”. Uroczysta Inauguracja odbędzie się o godz. 10.00. Dyskutować będziemy na temat  obcości pod różnymi aspektami, m.in. jej zrozumienia, traktowania i oddziaływania. Zastanowimy się też nad tym, jak czerpać z obcości w ramach społeczeństw i zbiorowości wielokulturowych. Są to tematy w obecnych czasach bardzo aktualne i ważne. Choć wydawało by się, że Polski temat wielokulturowości nie dotyczy tak bardzo, jak innych krajów europejskich, to jednak stanowi on wyzwanie dla całej Europy, której Polska jest nieodzowną częścią. A region, w którym żyjemy – Górny Śląsk, jako region pogranicza już od wieków jest wielokulturowy. Zatem dyskusja na takie tematy dotyczy nas wszystkich.  Zapraszamy serdecznie do udziału w XXII Seminarium Śląskim.   Udział w Seminarium Śląskim jest odpłatny. Opłaty za uczestnictwo wynoszą: •             dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 40,00 zł; •             dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie): 110,00 zł; Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, mBank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XXII Seminarium Śląskie”) lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (25.10 – 27.10.2017 r.) w biurze konferencji  w godz. 8.00 – 9.00. Zapraszamy również na spotkania wieczorne: 25 października 2017 r, godz. 18.30  „Życie w wielokulturowości” – Rozmowa z Arcybiskupem Alfonsem Nossolem 26 października 2017, godz. 18.30 Wieczór z muzyką Jazzową i Swingiem –  koncert Zespołu Take Style   Udział w spotkaniach wieczornych jest nieodpłatny. Seminarium Śląskie będzie tłumaczone symultanicznie w języku polskim i niemieckim.   W załączeniu szczegółowy program Seminarium i kartka potwierdzenia uczestnictwa. Prosimy o potwierdzenie przybycia na Seminarium i na spotkania wieczorne do dnia 19 października 2017 r. Więcej Informacji na www.haus.pl


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  76  | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.