Aktualności

LIP04
Zaproszenie na spotkanie dot. utworzenia Rady seniorów Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych, Rady Seniorów działające na terenie województwa Opolskiego serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu organizacyjno-informacyjnym dotyczącym utworzenia Forum Seniorów Województwa Opolskiego. Spotkanie organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, oraz Fundację Flexi Mind w ramach projektu „Senior ma głos” współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele opolskich Rad Seniorów, organizacji pozarządowych  województwa opolskiego działających na rzecz seniorów oraz samorządów terytorialnych. Spotkanie odbędzie się 10 lipca br. o godz. 11.00 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 6 lipca br. do Pani Agnieszki Szyniec na adres a.szyniec@opolskie.pl. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu po wcześniejszym zadeklarowaniu.

CZE21
Zaproszenie na II Opolskie Targi Ekonomii Społecznej

 II Opolskie Targi Ekonomii Społecznej             Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w dniu 2 września 2017r. w Głuchołazach organizuje II Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w zakresie realizacji projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.             Targi mają na celu przybliżenie społeczeństwu, czym jest ekonomia społeczna oraz jakie podmioty ekonomii społecznej funkcjonują na terenie Opolszczyzny. Są również dla Państwa niepowtarzalną okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami oraz przedstawienia szerszemu gronu odbiorców produktów i usług ze swojej oferty. Prezentacja na ww. wydarzeniu pozwoli Państwu także zaznaczyć obecność podmiotów ekonomii społecznej na rynku oraz zwiększyć świadomość konsumentów na  temat ich produktów i usług. Udział w II OTES dla wystawców i odwiedzających jest całkowicie bezpłatny.             W związku z powyższym pragniemy, aby wspólnie z nami współtworzyli Państwo to wydarzenie i tym samym serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w Targach. Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres e-mail: es@rops-opole.pl do dnia 14 lipca 201


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |  88  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.