Aktualności

MAR03
Ogłoszenie Zarządu Wojeództwa Opolskiego otwartego konkursu ofert na wkłady własne - 2016

Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2016 roku na finansowanie wkładów własnych do projektów,w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Oferty należy składać w terminie do dnia 22 marca 2016 r. .Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: http://opolskie.pl/bip/index.php?id=777&idd=2274  

LUT25
Ogłoszenie Konkursu "Społecznik Roku 2015"

Marszałek Województwa Opolskiego serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie pn.„SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015” Już po raz drugi Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza konkurs, którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych. „Społecznik Roku” musi być pełnoletnim mieszkańcem województwa opolskiego, który działa nieodpłatne na rzecz innych osób oraz swojego otoczenia, który działa od lat z dużym zaangażowaniem na rzecz zmian, na których zyskuje środowisko lokalne i  walczy skutecznie              z problemami społecznymi, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych. Kandydatów do tego zaszczytnego tytułu „Społecznika Roku Województwa Opolskiego 2015” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).  Zgłoszeni kandydaci będą oceniani przez Kapitułę wg następujących kryteriów:- czas i zasięg działania (min. 5 lat działalności społecznej na terenie województwa opolskiego),- praca społeczna bez wynagrodzenia,- zaangażowanie oraz skuteczność działania,- współpraca i angażowanie innych ludzi,- wartość postawy jako wzoru do naśladowania.  Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl oraz w komórce Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.   Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Społecznik 2015 Roku Województwa Opolskiego” do dnia 18 marca 2016r o zachowaniu terminu decyduje data nadania. Zgłoszenia wraz z załącznikami, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Uwaga! Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydatki/kandydata do Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych kandydatki/kandydata.  


Przejdź do:    << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |  144  | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do poprawnego działania portalu konieczne jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer od wersji 9, Firefox lub Google Chrome.